top of page

สี (Color)

การเลือกใช้สีสำหรับพอร์ตโฟลิโอ

น้องๆ เลือกใช้สีตามความชอบของตนเองได้เลย แต่ถ้าหากยังตัดสินใจไม่ได้
สามารถเลือกใช้สีประจำคณะ หรือมหาวิทยาลัย
ที่ต้องการจะศึกษาต่อได้เช่นกัน

bottom of page